!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Områdesregler (t.o.m 2015)

Dessa områdesregler gäller för hela Samfällighetsföreningen Anderstorp, dvs. för samtliga boende på Skiftesgatan.

Brandskydd - grillning

 • Grillning med öppen låga på balkong är förbjudet med anledning av brandrisken, det vill säga att man inte får använda sig av kolgrill eller gasolgrill på balkonger.
 • Planera grillning med öppen låga ordentligt och var utomhus på en säker plats, på lagom avstånd från hus och byggnader, samt ta för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink vatten med en skopa i närheten.
 • Engångsgrillar kan orsaka bränder och ska därför alltid placeras på obrännbart underlag.
 • När grillningen är avslutad så släck kvarvarande aska/ glöd med vatten eller förse grillen med lock utomhus på säker plats. Töm aldrig osläckt aska eller kolrester i soporna eller i trädgården eller motsvarande.

 

Yttre miljö

 • Upprätta en skiss eller ritning eller använd en av samfällighetsföreningen framtagen ritning.
 • Kontakta dina närmaste grannar som berörs av en utvändig byggnation för att få deras medgivande.
 • Lämna skissen och dokumentation av grannarnas medgivande till föreningens styrelse som sedan meddelar om man godkänner utförandet.
 • Notera att ändring som berör bärande konstruktioner, skärmtak över uteplatser, staket/vindskydd högre än 1,2 meter, inglasning av balkong kräver att man söker och bekostar byggnadslov.
 • Sätter man upp staket utanför sin uteplats bör detta i höjd och stil överensstämma mellan husen. Dessutom ska man själv svara för gräsklippning inom sitt staket samt minst ca 1 meter runt staketets utsida. Samfällighetsföreningen kommer att ta fram ritningsförslag på olika utföranden av staket, vindskydd m.m.
 • Egna parabolantenner får inte monteras på husens fasader, tak, loftgångs- eller balkongräcken. Endast montage innanför fasad exempelvis på den egna balkongen eller uteplatsen kan accepteras.
 • Studsmattor och badpooler är förbjudet att ställa ut på Samfälligheten Anderstorps mark, eftersom vi som fastighetsägare inte kan ta ansvar för att ingen skadar sig.
 • Blomrabatter får aldrig utföras närmare fasad än 30 centimeter för att undvika att vatten och jord kommer i kontakt med väggen. Ytan kan beläggas med trädgårdsplattor eller grus.
 • Samfällighetsföreningen förbehåller sig rätten att ta bort växter som lämnats ovårdade och/eller växer för nära fasaden och därmed kan skada fastigheten. Ny- eller omplantering av träd får inte utföras av boende då det är viktigt både med val av läge för träden och vilken typ man planterar.
 

Husdjur m.m.

 • Du som har eller tänker skaffa katt måste se till att katten inte springer lös utan tillsyn och att den är tydligt märkt med exempelvis halsband. Katter i ett flerfamiljshus område bör vara innekatter.
 • Honkatter bör steriliseras och hankatter kastreras.
 • Ägare till hund är skyldig att plocka upp avföring efter sin hund. Enligt den lokala ordningsstadgan kan man dömas till böter om detta inte efterlevs.
 • Hundar ska hållas kopplade när man rastar hunden inom bostadsområdet, med hänsyn till att både barn och vuxna kan vara rädda för eller vara allergiska mot hundar.
 • Om man har en hund som skäller inomhus bör man skaffa s.k. antiskällhalsband, så att den inte blir alltför störande för grannarna.
 • Mata inte djur utomhus inom ett flerbostadshusområde! Detta gäller såväl egna/andras husdjur, fåglar som andra djur. Hund- och kattmat, matrester, fågelfrö, brödsmulor på marken kan medföra att duvor, skator, måsar och främmande kattor lockas till husen och orsaka stora problem med nedsmutsning av balkonger, uteplatser och gårdar. Detta kan dessutom bidra till ökade problem med råttor.
 

Störningar

 • När man bor tätt inpå varandra är det viktigt att ta hänsyn. Att alla inte har samma tider måste respekteras, vissa jobbar skift och andra har dagtidsarbete.
  Mellan klockan 23.00 – 06.00 ska man alltid ta extra hänsyn.
  Kom ihåg! Musik spelar man för sig själv och inte för grannen.
 

Fastighetsjour

Vid akuta fastighetsproblem (som t.ex. vatten, avlopp, el, störningar) efter kontorstid kontakta:

Boende hos Riksbyggen:
 • Ring Riksbyggen Dag o Natt, 0771-860 860.
 
Boende hos Skebo:
 • Fastighetsjouren kopplad till SOS Alarm, 0910-77 60 30
Utskriftvänlig version