!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kvartersgårdar

Inom samfälligheten finns det nio kvartersgårdar med lokaler för fritidsaktiviteter som kan användas av boende på området.

Hälften av kvartersgårdarna får användas av boende i Brf Skellefteåhus nr 15 och hälften får användas av Heimstadens hyresgäster.

Du som är intresserad, kontakta nedanstående person som hyr ut lokalerna.

Lars Bodén, Skiftesg 26, tel. 19 167

Den som lånar/nyttjar lokalen ansvarar för att städning och eventuell återställning av lokalen utförs.

 

Skiftesg 42, 46 (snickeri), 94, 30 (fd vaktm)

Skiftesg 21, 31, 37 (snickeri), 87, 93 (fd vaktm)