!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vem svarar för underhållet?

  

 Bostadsrättshavaren (BRH)

 Föreningen (BRF)

 

Lägenhetsdörr och innerdörrar

 • Ytterdörren med tillhörande karm, list och foder. 
 
 • Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka, tätningslister samt låsanordning.
 
 • Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm.
 
 • Säkerhetsgrindar med tillhörande karm.
 
 • Utvändig ytbehandling av ytterdörr, karm och foder, namnskylt.
 

Golv i lägenhet

 • Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt.
 
 • Underliggande stomme.
 

Innerväggar i lägenhet

 • Ytskikt (t ex tapeter och målning), samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggning på ett fackmannamässigt sätt.
 
 • Underliggande stomme.
 

Innertak i lägenhet

 • Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt.
  Brh svarar även för ev. undertak.
 
 • Överliggande stomme.
 

Golv och väggar i våtutrymmen och kök

Ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt).

 

Underliggande stomme.

 

Fönster och fönsterdörrar

Invändig målning av fönstrens karmar och bågar.

 

Glas i fönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande handtag och beslag, vädringsfilter och tätningslister.

 

Utvändig målning av fönstrens karmar och bågar.

 

Springventil.

 

VVS-artiklar

 • Sanitetsporslin t.ex. tvättställ, bidé, badkar, duschkabin.
 
 • Blandare, dusch, duschslang och kranar.
 
 • WC-stol inkl spolanordning.
 
 • Inredning och belysningsarmaturer.
 
 • Packningar.
 
 • Tvättmaskin och diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen. Övriga vitvaror.
 
 • Köksfläkt och ventilationsdon, om köksfläkten ingår i fastighetens ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren endast för armaturer och strömbrytare samt för rengöring och byte av filter.
 
 • Elektriska radiatorer.
 
 • Vattenradiatorer med ventiler, termostat och värmeledningar.
  Bostadsrättshavaren svarar endast för målning.
 
 • Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås. Brh svarar även för klämring runt golvbrunn.
 
 • Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och ventilation som brf försett lägenheten med vilka tjänar mer än en lägenhet.
 
 • Ledningar för avlopp, gas, el och vatten samt ventilationskanaler som brf försett lägenheten med och som inte är synliga.
 

Köksutrustning

 • Inredning, diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn. 

 

Förråd mm

 • Källar- och vindsförråd sam fristående förråd som tillhör
  lägenheten. Sopskåp eller lilknande som tillhör enskild medlem. För dessa utrymmen gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning m.m.
 
 • Garage som tillhör lägenheten och ingår i bostadsrättens upplåtelseavtal.
  För garage gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, 
  inredning m.m.
 
 • Avskiljande nätvägg i förråd och garage.
 
 • Gemensamma soputrymmen.
 

El-artiklar

 • Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag och armaturer. Särskild behörighet krävs för att utföra el-arbeten.
 
 • Ledningar för elektricitet som brf försett lägenheten med, förutsatt att de inte är synliga i lägenheten.
 

Balkong, altan, takterass

 • Ytbehandling insida av sidopartier, fronter samt tak.
  Balkonggolvens utskikt, trätrallar, klinkers m.m.
 
 • Vädringsställ, beslag och odlingslådor.
 
 • Renhållning och snöröjning av balkong. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren se till att avrinning för dagvatten inte hindras.
 
 • Underhåll av utsida av sidopartier, fronter samt tak.
 

Övrigt

 • Inredninssnickerier, skåp och lådor, kryddställ/-skåp, badrumsskåp, hatthylla, invändiga trappor i lägenhet, trösklar, socklar, foder, lister gardinsstänger, torkställning, beslag, brandvarnare.
 
 • Markiser. Styrelsens tillstånd krävs för att sätta upp markiser.
 
 • Vattensäng. Styrelsens tillstånd krävs p.g.a. eventuell begränsad bärighet för bjälklagen i vissa hus.
 
 • Värmeåtervinningsaggregat.
 
 • Varmvattenberedare i lägenhet.
 

 

Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen.

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna.

Du ska även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom; egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av
  a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsama som gäst,
  b) någon annan som är inrymd i lögenheten,
  c) någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

I § 30 alt §31 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet att underhålla och reparera.
Du ska t ex tapetsera, måla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick.

Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som "gott skick" preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder m.m.

Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med dels den inredning som du själv tillfört den.

I § 32 alt § 33 regleras din rätt att göra förändringar i lägenheten. För att göra ingrepp i en bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, krävs styrelsens godkännande.
För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen.

Förändringar i lägenheten ska alltid utföras fackmannamässigt.

Om du vidtagit åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas att återställa den i tidigare skick.