!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Områdesregler (fr.o.m. 2016)

 

Riksbyggen logo Skebo logo 

Områdesregler

Samfällighetsföreningen Anderstorp

 

Dessa områdesregler gäller för hela Samfällighetsföreningen Anderstorp, dvs. för samtliga boende på Skiftesgatan.

Styrelsen för Samfällighetsföreningen Anderstorp har tagit fram nya riktlinjer för utomhusmiljö och uteplatser. Dessa kommer att gälla från och med våren 2016, och till dess behöver en del av bostadsrättsinnehavarna och hyresgästerna göra vissa justeringar.

Varför områdesregler?

Ett flerbostadsområde som Skiftesgatan är ett område i ständig förvandling.
Tiden går, boende flyttar ut och in, lagar och bestämmelser ändras och allt detta påverkar oss på ett eller annat sätt.

Alla vi som bor eller på annat sätt verkar inom samfällighetsföreningen är nog överens om att trivsel är en viktig faktor i vårt boende.

 

Balkonger

Om du vill glasa in din balkong måste du först inhämta lov av din förening eller Skebo beroende på vem som äger huset. Därefter måste du söka byggnadslov hos kommunen.

På en balkong får endast elgrill användas. Kol- och gasolgrillar avger för mycket värme och är en brandrisk, och är därför inte tillåtna.

För att installera infravärme, belysning eller eluttag behövs först skriftligt tillstånd från styrelsen. Samma sak gäller vid ingrepp i tak. Balkongernas färgsättning och räcken ska vara enhetliga och får därför inte ändras.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och tillsyn av sin balkong. Balkongen ska hållas fri från snö och is. Balkongen får inte nyttjas som förråd eller lagringsutrymme.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhållet av balkongen inkl. räcken och fasadytor i anslutning till balkongen.

 

Uteplatser

Uteplatsernas färgsättning och räcken ska vara enhetliga och får därför inte ändras. Staket utanför sin egen uteplats ska i höjd, stil och färg (vita eller obehandlade) överensstämma med husen. Staket får vara max 4 meter ut från fasaden, och altandäck max 1 meter ut från fasaden.

Allt underhåll av dessa ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. Bostadsrättsinnehavaren eller hyresgästen ansvarar för gräsklippning, trimning och skötsel innanför staketet samt 30 cm utanför staketet (detta underlättar för gräsklippningen av de allmänna ytorna). Bortforsling av gräsklipp och annat trädgårdsavfall görs av bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen.

Om man inte vill klippa gräset själv måste staketet tas bort och därefter ansvarar föreningen för gräsklippningen eftersom det då räknas som allmän yta. Uteplatsen får inte nyttjas som förråd eller lagringsutrymme.

Tänk på att gräsytorna också ska kunna nyttas av de som bor på övervåningen.

 

Planteringar

Planteringar längs husvägg ska anläggas minst 35 cm från husväggen. Mot husväggen läggs först en rad med betongplattor. Detta för att skydda husets fasad. Om föreningen anser planteringar misskötta äger de rätt att ta bort dessa. Ny- eller omplantering av träd görs av samfälligheten.

 

Källsortering

Farligt avfall, elektronik, vitvaror, byggskrot m.m. måste liksom tidigare lämnas på återvinningscentral (Degermyran).

Det är viktigt att alla boende på området känner delaktighet och bidrar på sitt sätt genom att sortera avfallet och hjälpa till att hålla rent och snyggt i källsorteringsrummen.

 

Tvättstugor

Regler för allas trevnad:

 • Om tiden inte har utnyttjats när halva tvättpasset gått (vanligtvis 2 timmar) har annan boende rätt att tvätta under den återstående tiden. Markera gärna genom att skriva en lapp och sätta den på dörren att ni tagit över tiden, notera ditt namn och lägenhetsnummer.
 • Kom ihåg att flytta tvättkolven efter avslutat tvättpass.
 • Endast tvättkolv märkt med lägenhetsnummer får användas.
 • Städa efter dig.
 • Glöm inte att tömma kläder på vassa föremål, bh med bygel ska tvättas i därför avsedd påse.

 

Övrigt

Husdjur:

 • Du som har eller tänker skaffa katt måste se till att katten inte springer lös utan tillsyn och att den är tydligt märkt med exempelvis halsband. Katter i ett flerfamiljshusområde bör vara innekatter.
 • Honkatter bör steriliseras och hankatter kastreras.
 • Ägare till hund är skyldig att plocka upp exkrementer efter sin hund. Enligt den lokala ordningsstadgan kan man dömas till böter om detta inte efterlevs.
 • Hundar ska hållas kopplade när man rastar hunden inom bostadsområdet, med hänsyn till att både barn och vuxna kan vara rädda för eller vara allergiska mot hundar.
 • Om man har en hund som skäller inomhus bör man skaffa s.k. antiskällhalsband, så att den inte blir alltför störande för grannarna.
 • Mata inte djur utomhus inom ett flerbostadshusområde!
  Detta gäller såväl egna/andras husdjur, fåglar som andra djur. Hund- och kattmat, matrester, fågelfrö, brödsmulor på marken kan medföra att duvor, skator, måsar och främmande kattor lockas till husen och orsaka stora problem med nedsmutsning av balkonger, uteplatser och gårdar. Detta kan dessutom bidra till ökade problem med råttor.

 

Parabolantenner:

 • Parabolantenn får endast monteras på egen balkong och ska fästas i räcket. Antennen ska sitta innanför räcket för att undvika risk för skador om den skulle lossna. Paraboler som är felaktigt monterade tas bort under 2016.

 

Entrésidan:

 • För att underlätta för snöskottning och städning vid entréerna ska det vara fritt på entrésidan. Tänkt även på att underlätta framkomligheten för de som bor på övervåningen.

 

Dessa förtydliganden av regler görs för att skapa ett mrevärde och en ökad trivles i bostadsområdet, vilket också skapar en attraktion för att bo och verka i området.