!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhåll 2014-2017

Detta är den preliminära tidplanen för arbeten med tilläggsisolering samt byte av fasad, fönster och ytterdörr som inleds under sommaren 2014.

Etapp 1, utförs 2014: Skiftesgatan 33, 81, 83 samt 56-64.

Etapp 2, utförs 2015: Skiftesgatan 34, 40, 48, 50 och 88.

Etapp 3, utförs 2016: Skiftesgatan 23, 27, 39, 43 och 75.

Etapp 4, utförs 2017: Skiftesgatan 54, 80, 90, 92 och 95.