!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskydd

Tips och råd om brandskyddet i din bostad

Varje år brinner det i cirka 6000 bostäder i Sverige. Varje år omkommer närmare 100 personer i Sverige i bränder. De flesta av dem dör hemma.

Ett bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Men var finns de största riskerna i mitt hem, hur gör man när det brinner och vilken utrustning ska man ha?

Det är ganska enkelt att fixa ett brandsäkert hem. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har bra information om hur du håller branden borta.
Vi rekommenderar alla att läsa igenom informationen på MSB:s websida som går igenom vilken utrustning som är bra att ha i hemmet, hur man kan förebygga att brand uppstår, hur man släcker de vanligaste bränderna och hur man ska agera om det börjar brinna där du bor.

 

Även Brandskyddsföreningen har bra information om hur du kan förebygga brand i din bostad. Brandskyddsföreningen har också en bra checklista (på olika språk) som hjälper dig att tänka igenom vilka brandrisker du har hemma.