!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkringsinformation

HEMFÖRSÄKRING

Tecknas privat av alla som äger eller hyr en lägenhet, dvs alla som bor i bostadsrätt och även de som hyr i andra hand.

Hemförsäkringen tecknar Du själv i valfritt försäkringsbolag.

I en bostadsrätt försäkrar den bohag och lösöre såsom kläder, möbler, TV mm vid brand, inbrott och vattenskador.

Självrisken kan variera.

Om man får merkostnader i samband med vattenskador ex.vis annat boende, resor m.m. ersätts dessa från hemförsäkringen.

 

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Fastighetsförsäkringen som ägs av bostadsrättsföreningen försäkrar allt som föreningen äger. Stommen i huset, väggar, tak och grund även systemen som krävs för driften, uppvärmningssystemet, vatten och avloppssystemet och husets ventilationsanläggning.

Vid en skada i en bostadsrätt är det denna försäkring som vanligtvis tar hand om skadan. Arbeten som hör till stommen eller system bekostas av denna försäkring.

När man sen har kommit så långt att det blir dags att återställa ytskikten, golvmatta väggbeklädnad m.m. det vill säga det man som bostadsrättsinnehavare har underhållsansvar för kommer nästa försäkring in i bilden.

 

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

Denna försäkring är till för att skydda bostadsrättsinnehavaren vid skador och försäkrar ytskikten och inredning. Bostadsrättsföreningen har tecknat denna försäkring kollektivt för alla lägenheter - så att man är säker på att en sådan försäkring verkligen finns för alla lägenheter. Alla har den och slipper betala självrisk då det även tecknats en självrisk-eliminering.

Den kostnad man som bostadsrättsinnehavare måste vara med och betala vid en vattenskada är avskrivningskostnaden (skillnaden mellan gamalt och nytt).

I försäkringsvillkoren finns regler för hur stor värdeminskningen är för olika material över tiden.