!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljöstugor

Föreningen tillämpar källsortering vilket innebär att vi har miljöstugor/soprum där du skiljer på komposterbart och inte komposterbart hushållsavfall.

Kom ihåg att alla påsar som lämnas i gröna och bruna sopkärlen skall vara igenknytna.

Organiskt avfall = matrester, läggs i den bruna korgen/hinken som delats ut till alla lägenheter. Allt organiskt avfall förpackas i en majsstärkelsepåse och lämnas sedan i det bruna sopkärlet. Får du slut majsstärkelsepåsar, kontaktar du vaktmästaren.

 

I miljöstugorna/soprummen finns särskilda kärl för tidningar, färgat respektive ofärgat glas, kartonger, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.

 

Längst in i stugorna finns ett par mindre kärl för småbatterier respektive glödlampor.
Det finns även ett gemensamt kärl för keramik, metall, gips, sten, porslin och glas.

 

Farligt avfall, elektronik, vitvaror, byggskrot, målarfärg m.m. måste liksom tidigare lämnas på återvinningscentral.

   

Med hjälp av Skellefteå kommuns praktiska källsorteringsguide kan du ta reda på hur olika typer av avfall ska sorteras.

Källsorteringsguiden kan även laddas hem som pdf-fil från våra Dokument.

 
   

sopor.nu finns Sveriges avfallsportal som också tillhandahåller information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.