!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

 

Ordförande Lars Bodén 070-220 68 56
Vice ordförande Lars-Eric Westermark 073-073 97 44
Ledamot Ulla Ek 070-318 00 47
Ledamot Britt-Inger Johansson 0910-538 97
Ledamot Per Öhrlund, RB 0910-77 47 15
Suppleant Anders Wikström 070-60 667 44
Sekreterare Erik Söderlund 070-61 11 879
Suppleant Ann Steinwall, RB 0910-77 47 13

 

Styrelsen kan även kontaktas via email: styrelsen@skehus15.se

 

Revisorer i föreningen

Ordinarie KPMG 0910-574 70
Ordinarie Evy Lindberg 0910-106 75
Suppleant Ingrid Olofsson 0910-560 75